Keresés
 
 
Megtekintve: 1030 alkalommal
Szövegeim kritikái, méltatások, recenziók - Kritikák

Botos László: Keresztje a keresztem, keresztünk

 

Botos László: Keresztje a keresztem, keresztünk

 

 

Az elmúlt napokban a Nagyhéthez illő saját írást küldtem villámpostán otthonomból, meg is jelent az Új Kelet 2015. április 2-8.-i számában, a 20-ik oldalon. A címe: Megmenekült szentek. Olvasható a 2015. évi Székely Kalendáriumban is. 

A Megmenekült szentek című írás elküldése után az az ötletem támadt, hogy a húsvéthoz még közelebb álló témával segítem a lapkészítést, hogy a tartalom még változatosabb legyen. Egyházi író valamelyik írásának közlésére gondoltam. Lelkiségi, vallásos vonatkozású gyűjteményemből Sebestyén Péter római katolikus plébános Agapétól Zsoltárig című könnyed kis kötetére esett a választásom. Csodálom, hogy a szerző, a csíki lelkész és szentszéki tanácsos a magyar ábécé betűit követve milyen elragadó, egyszerűen megírt, de történelmi, vallástörténeti, művelődéstörténeti, emberbaráti és lélektani szempontból is értékes könyvet tudott a hívei kezébe adni. A-tól Zs-ig terjedő fejezetcímeinek elmélkedéseiben bárhonnan indul, az ősi Szentföldről vagy az ötezer évvel ezelőtti Egyiptomból, az Ószövetségtől vagy az Újszövetségtől, a gondviseléstől vagy a kegyelemtől, a misztériumtól vagy a szenvedéstől, esetleg a kísértéstől vagy a pokoltól ..., és a többi, és a többi..., Sebestyén Péter A-tól Zs-ig mindig Istenhez, Krisztushoz, az isteni, a krisztusi szeretethez érkezik. Írásaiban nagyon sokszor előfordul ez a szó: szeretet. Különleges adottsága, lelki jósága, jellembeli erőssége és persze papi elhivatottsága van ahhoz, hogy derűvel, reménységgel, pozitív gondolatokkal fejezze be novella-terjedelmű írásait, még akkor is, hogyha azoknak címe, témája nem föltétlen vagy egyáltalán nem ilyen. 

Sebestyén Péter: Agapétól Zsoltárig című kötete (alcím: Teológiai címszavak és kifejezések kéziszótára) 2001-ben jelent meg Székelyudvarhelyen, az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában. 

A bevezető mondatokat folytatva, a Sebestyén Péter könyvéből a Kereszt című fejezetet választottam. Komótosan legépeltem, a számítógépbe ütögettem a másfél hasábnyi írást és elküldtem villámpostán. Az Új Kelet 2015. április 2-8.-i számában olvasható. Elküldéskor aláírás nem volt a szöveg végén, mert a szerző neve és a könyvének címe ott van a legelső mondatban. Mivelhogy korábban küldtem a szerkesztőség címére a Megmentett szentek c. saját írást, egy bocsánatos szerkesztőségi műhiba okán a Sebestyén Péter plébános Agapétól Zsoltárig kötete Kereszt című, aláíratlan fejezetének végére is az én nevem került. Nem dolgozom az Új Kelet szerkesztőségében, a megjelenés időszakában nem volt közvetlen egyeztetési, tisztázási lehetőség, a „hibaelhárítás“ esélye minimálisra csökkent. 

A történtek miatt a tisztelt szerző, Sebestyén Péter csíki születésű római katolikus plébános, szentszéki tanácsos szíves elnézését kérem! Megkövetem, hogyha kiváló írásának, a Marosvásárhelyi Rádió műsoraiból is jól ismert kötete egyik fejezetének „szerzői elbitorlása“ akár a legkisebb boszszúságot, kellemetlenséget, sértést, erkölcsi kárt is okozta volna! 

Bocsánatkérésen túl, vagy amellett, végszóként. A Sebestyén Péter Kereszt című írásának szerzői jogát „lerázom“, elhárítom, de írásának üzenetét magaménak vallom és ahhoz ragaszkodom, a szívemből ki nem engedem. Akárcsak sokan mások. 

Keresztje a keresztem, keresztünk. 

Új Kelet, 2015, ápr. 16

LINK:

http://www.ujkelet.ro/nyilvnossg-mainmenu-5/22567-kereszt-.html

http://www.ujkelet.ro/nyilvnossg-mainmenu-5/22589-keresztje-keresztem-keresztuenk-.html
« vissza
 
 

btz webdesign