Keresés
 
 
Megtekintve: 626 alkalommal
Alkalmi írások - Recenziók

Sebestyén Péter: Fejezetek Szépvíz történetéből

Sebestyén Péter: Fejezetek Szépvíz történetéből 1

 

Gondolatok Gál Hunor könyvének bemutatása alkalmából

 

 • Hála és öröm, hogy megérhettük, Szent László trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulóján, hogy a hozzá kötődő települések sorában most már Szépvíznek is megvan az írott monográfiája. Egy szakszerűen feldolgozott „hagyaték” közkinccsé lett téve. 
 • Vaskos, súlyos anyag. Olyan ismeretek, tudásanyag gyűlt fel, állt össze benne, amire méltán büszke lehet a jelen és a következő nemzedék is. Tudományos kritériumoknak is megfelel, szinte falumonográfiaként is megállná a helyét.
 • A „nagyromán testvérek” történetének száz éve (2018) mellett ez a kötet ezeréves jelenlétünk, történelmünk bizonyítéka. Nem is akármilyen fegyvertény.
 • Hét fejezetből áll (Szépvíz múltja, A szépvízi római katolikus egyházközség története, Társulatok és egyletek, Szépvíz kápolnái, Szépvíz sokszínű kultúrájának ismertetése, Szépvíz jeles személyiségei, Ünnepek és helyi hagyományok), amelyek számos alfejezettel is bővelkednek, számos érdekesség, helyi sajátosság és olyan új ismeretekkel is gazdagítva, amelyekről kizárólag itt, ebben az összeállításban értesülünk (örmények letelepedése, magyar görög-katolikusok, iparosok, papok és kántorok életrajza stb.)   

1. A könyv erényei:

 •   A feldolgozott, megismertetett adatok tükrében a kötet elsősorban egyháztörténet. Túlnyomórészt ez képezi a könyv gerincét. Már csak ezért is hiánypótló mű. A szinte minden vallásos szegmensre kiterjedő kutatás eredményei – fényképekkel, adatokkal, táblázatokkal, forrásmunkákkal, lábjegyzetekkel alátámasztva – a magyar-székely (netán örmény-román) – katolikus öntudtatot hivatottak megerősíteni. Élvezetes és ugyanakkor hiteles olvasmánnyá teszik a könyvet az egyszerű érdeklődők számára is.   Gazdag forrás- és szemléltetőanyagot vonultat fel.
 •   Illesse dicséret a szerzőt bátorságáért, hiszen szenvedélyes kutatásaiból kiolvasható a tisztelet az ősök iránt. A könyvön látszik, hogy Gál Hunor, fiatal korát meghazudtolva milyen komolysággal, hivatástudattal és felelősséggel kezeli szülőfaluja múltját, sorsát. Többéves szorgalmas munka eredményeként látott napvilágot a kötet. Multidéző szenvedélyének igazán tartalmas gyümölcsét vehetjük kezünkbe.
 •   A falu történetének kezdeteibe beavatva, azt erdélyi, székely kontextusba elhelyezve betekintést nyerhetünk mindazokba a történeti összefüggésekbe, amelyek Szépvízt és környékét meghatározták. (Tatárbetörések, negyvennyolcas szabadságharc, kiegyezés, világháborúk, stb.)
 •   A kápolnák és temetők története is sok érdekességet tartogat.
 •   Az itt szolgáló, vagy innen származó értelmiségiek, papok, kántorok, jelentős személyiségek életrajza is jól dokumentált.
 •   Az egyházközségek liturgikus élete, ünnepei, anyagi forrásainak alakulása is magyarázatot ad arra, hogyan fejlődött, izmosodott és önállósult a korábbi leányegyházközség.
 •   Az örmények letelepedésének jótékony hatásait is részletesen tárgyalja. Ebben persze Szépvíz lakóinak, területi adottságainak is el nem hanyagolható szerepük volt és van.
 •   Az egyházi épületek és a közösségi összefogás ereje is nyomon követhető a kötetben...
 •   Mindenképpen öntudaterősítő, szakmailag jól dokumentált és áttekinthető, igényes munkával gazdagodtunk.

 

2. A könyv hiányosságai:

 • Részben, - talán az egyháztörténetre fókuszáló szándéknak is betudható,- hogy a község civil történelmének legutóbbi fejezetét, jelenkorát némiképp leegyszerűsíti.
 • Az utóbbi 27 év történéseit, megvalósításait, társadalmi és arculati változásait kissé elnagyoltan, mondhatni felszínesen kezeli. Valószínű: egy teljesebb falumonográfiához még sokat kell dolgozni. És az már csapatmunka. Még körültekintőbb kutatás, más források, adatközlők megszólaltatása mindenképp szükséges, hogy hitelesebb képet kapjunk a jelenről is. De a kötet már így is kiindulópontja lehet a további kutatásoknak.
 • Érződik, hogy a kötetnek egyedüli szerzője saját, behatárolt szempontjai szerint dolgozott. Több szerző bevonásával, más szempontokat (szociográfia, kommunizmus hatásai, különféle felmérések stb.) is bevonva, vélhetően árnyaltabb képet kapnánk a jelenről.  Gondolom egy hosszabb időtávlatban pl. Szépvíz közelmúltja - fejezettel is bővíthető a monográfia.
 •  A jobb összhatás kedvéért a mai tehnika segítségével a régi képeken még lehetett volna javítani. Igaz, ez már a képszerkesztő munkáját minősíti.

Mindenképpen önbecsülést segítő, közösségi élményt, tudatot erősítő, hasznos olvasmány mindenki számára.

/…/

Elhangzott Szépvízen, a katolikus templomban, 2017. március 26-án, a Szent László-év megnyitója alkalmából.

 

1 Gál Hunor: Múltba rejtett örökség, Gyergyószentmiklós-2017, Mark House Kiadó

 LINK:

http://hargitanepe.eu/szukseg-van-a-lovagkiraly-peldajara-szent-laszlo-ev-csikszepvizen/
« vissza
 
 

btz webdesign