Keresés
 
 
Megtekintve: 1102 alkalommal
Szövegeim kritikái, méltatások, recenziók - Könyvbemutatók

Mezey Sarolta: Tüzet hoztam! – Sebestyén Péter új kötetének bemutatója

 

 Mezey Sarolta: Tüzet hoztam! – Sebestyén Péter új kötetének bemutatója

 


  Érdeklődő hívekből, ismerősökből, barátokból álló népes közönség előtt a marosvásárhelyi Deus Providebit Házban mutatták be Sebestyén Péter Tüzet hoztam! című, biblikus gondolatokat tartalmazó legújabb kötetét, amely a liturgikus C év heti evangéliumi útravalóiból áll. A művet és szerzőjét Balog László, a Sapientia Erdélyi Tudományegyetem csíkszeredai könyvtárának igazgatója, a kötet utószavának szerzője méltatta. A szerzővel Henter György vártemplomi lelkész beszélgetett.
A szerzőt, Sebestyén Pétert (fotón középen) nemcsak korábbi és mostani hívei ismerik, hanem a rádióhallgatók, különböző kiadványok olvasói is. Most a harmadik kötetét teszi le az olvasó asztalára. Írásai evangéliumi indíttatásúak, amelyekben az üdvösség örök távlatait feszegeti. Tükröt tart, gondolkodásra késztet, példát mutat a Jézus-követésre, közelebb hozza Istent, s bátran állítja, érdemes Krisztus útján haladni. Írásai hívőknek és a hittől távolságot tartó emberekhez szól,

olyanokhoz, akik igazságot és boldogságot keresnek. A könyvbemutató bensőséges együttlétként a plébánia éve jegyében zajlott, ahol a kötet kapcsán arra keresték a választ, hogyan jut el Isten igéje hozzánk, hogyan érinti meg a szívünket, s hogyan válik életté bennünk.

Felmelegíti az ember szívét


A kötetet Balog László könyvtárigazgató, a szerző barátja ismertette. Elmondta, hogy a digitális kultúra korszakában nagy kérdés az egyház számára, hogy képes-e párbeszédet folytatni a posztmodern kultúrán felnövő emberrel. Az egyház közel kell álljon az emberhez, vele kell haladjon, együtt kell éreznie vele. Az egyház fel tudja melegíteni a mai ember szívét, be tudja gyógyítani a sebeket, az egyház odalép az ember mellé, irgalmas szamaritánus módján vállalja a felelősséget a megsérült emberért. Az egyház ma már nem tanítónő, hanem szerető édesanya. Sebestyén Péter legújabb kötete megfelel ezeknek a magas igényű elvárásoknak és kihívásoknak. Lapozni, olvasni kell a könyvet, mert megtapasztalhatják, hogy jó és világos tanításokkal, közérthető, a mai kor nyelvén született üzenetekkel találkoznak. Stílusát tekintve folytatja a hagyományt, az A és B liturgikus évek köteteinek pozitívumai a C évben is megjelennek. A témaválasztás gazdag, a szerző bátran nyúl a kényes témákhoz, akár az Isten, akár a haza, akár a család témakörből merít, határozottan közölve az evangélium tanítását. Péter atya írásai révén közel áll az emberekhez, a Gondviseléstől kapott tálentumai révén együtt érez az emberekkel, szövegeivel, gondolataival képes az ember szívét felmelegíteni, képes a sebeket begyógyítani. Egyetlen olvasóját sem hagyja magára, kitartásra, megújulásra buzdítja az elesetteket, kétkedőket, a keresőket, a más vallásúakat is. Felveszi a harcot a tunyaság, a maradiság, a mindennapos hazugság, a megalkuvás, a tájba simulás ellen. Így teremt értéket, így táplálja az elesett, kisemmizett, a politikusoknak csak négyévente egyszer kellő kisembert, nyugdíjast, a lét értelmét kereső fiatalt, a Krisztus-arcú hittanost, az internetes olvasókat, könyveit befogadókat, értő kritikusait Péter páter – fogalmazott Balog László.
Parázs köré hívja az olvasókat
A könyvismertető után Henter György református lelkész a „kérdezőbiztos” szerepét vállalta, aki bevallotta, lenyűgözte a trilógia harmadik kötete. – Sebestyén Péter kijelenti: Tüzet hoztam! Aki ezt kijelenti, parázs köré hívja olvasóit. Egyesek azt gondolják, hogy a tűz melegénél felolvad a jégszív, és van, aki tűzoszlopot lát, ha eltéved, általa hazatalál, ha elveszett és tüzet gyújt, akkor rátalálnak. Mások félelemmel vagy gyűlölettel tekintenek a tűzre, mert a pusztítást látják. A tűz felforgatja a világot, nem hagy békét az embernek. Áldják és átkozzák a tüzet, és a tűzhordozókat keresztre feszítik. A tüzet nem lehet zabostarisznyában hordani, a tüzet lelkünkben, gondolkodásunkban hordjuk! – fogalmazott Henter György.
A kérdésére, hogy a szépen megfogalmazott homíliák révén szebb lett-e a gyülekezet virágoskertje, milyen visszajelzéseket kap az olvasóktól, Péter páter elmondta, hogy nehéz kitapintani az azonnali eredményt, évek, évtizedek kérdése ez, de elmondhatja, igen, az emberek lelke szépíthető, és szépül is, s ez a személyes kapcsolatainkban is megnyilvánul. Érzi a jótékony hatást, amit a lélek kifejtett ezek alatt az évek alatt. Prédikációt meg lehet írni ihlet nélkül is, beszédet szerkeszteni nem nagy dolog, de hogy abban a Szentlélek tüze is ott legyen, mert ő adja az ihletet, ahhoz kiszenvedett, átimádkozott éjszakák kellenek. Isten kegyelme diszkréten, finoman szólítja az embert. Ha megérint, akkor fel is ráz, ösztökél, lázba hoz, inspirál a nagybetűs Lélek, ereje van az Isten szavának.
Remélem, híveim nem csak információban gazdagodnak, hanem lelkük is szépül! – mondta Sebestyén Péter.
A könyvbemutatón fellépett a Cantuale énekegyüttes, majd dedikálás és szeretetvendégség következett.

                                                                                                                                                                                                                          Mezey Sarolta
« vissza
 
 

btz webdesign