Keresés
 
 
Megtekintve: 1270 alkalommal
Szövegeim kritikái, méltatások, recenziók - Recenziók

Oláh Dénes: Sebestyén Péter, Kincs mélyre ásva

 

Sebestyén Péter: Kincs mélyre ásva (Biblikus gondolatok – A év)

 

Biztatásomra Sebestyén Péter vállalta a heti megmérettetést: a fáradságos, de gyönyörű munkát, hogy hetilapunk, a Vasárnap olvasói számára „megszüli” a vasárnapi örömhírt. Tudtam, kit biztatok, és ő is tudta, mire vállalkozik. Az olvasók talán nem is sejtik, hogy ebben a munkában a legnehezebb következetesnek lenni. Hétről hétre előre elkészíteni és letenni a szerkesztők asztalára azt az anyagot, amit a papi elfoglaltság megannyi küzdelme, kihívása, fáradsága közepette, néha Isten a tudója, hogyan, de mégis sikerült írott formába önteni, nyelvileg olvashatóvá csiszolni és olyan tartalommal megtölteni, mely az istenkereső, az Istenben elmélyedni akaró ember számára lelki kenyér, ige. Tápláló, mert Isten igéje.

Aki egy rovat állandó szerzője, aki következetesen jelen van írásaival, elmélkedéseivel, aki közreadja, akár homília formájában is a gondolatait, az észrevétlenül, akarva-akaratlan, de mindenképpen megnyitja szívét-lelkét olvasói előtt. Az ilyen ember nyitott könyvvé válik. Írásain át belelátunk a lelkébe. Megtudjuk, miről mi a véleménye. Milyen értékrend mentén éli az életét, mi izgatja, minek örül, miket fájlal. S ez tanúságtétel. Tanúságtétel az élet forrásáról, Istenről. Tanúságtétel életünk alakító, formáló, számon kérő, többre hívó, ítélő mesteréről, Jézus Krisztusról. És természetesen tanúságtétel a Szentlélekről is, aki elvezet a szent értékek felismeréséhez, bátorságot ad azok felvállalásához, inspirálja gondolatainkat, vezeti tollunkat, hogy szóba is tudjuk önteni mindazt, amit ugyancsak ő lelkünk mélyén megsejtet.

Sebestyén Péter egyházi ember, pap, lelkipásztor, egy egyházközség lelki vezetője. Lehetetlen ki nem olvasni, ki nem hallani írásaiból a gondjaira bízottaknak szánt üzeneteket, válaszokat, az együttgondolkodásra hívás meleg hangját, az ugyanazon úton járás tapasztalatából adódó együtt érző biztatást, bátorítást. Úgy biztat és úgy bátorít, hogy magát is biztatja, magát is bátorítja. Kinek szurkoljon a lelkipásztor, ha elsőként nem saját magának? Minket többnyire leminősítenek, lehurrognak, lekezelnek. De hát ez is a megmérettetés, lelkünk kitárásának, önmagunk megmutatásának az ára.

Sebestyén Péter nem csak az ünnepek, adventi, nagyböjti és évközi vasárnapok váltakozó ritmusában él együtt az egyházzal. Írásaiban jelen van, megszólal az egyház. Szerzőnk együtt él, lélegzik, gondolkodik, aggódik, tervez és tesz az egyházzal. Ma mintha nem volna ez divat. Főleg egy bizonyos korosztály nem egy esetben szembemegy az egyházzal mint intézménnyel.

Sebestyén Péter vállalja egyházát. Tudja, hogy ő is az egyház egy téglája, belőle és általa is épül ez a közösség. Egyháza küldetését végzi igehirdetésének ezzel a formájával is, hogy az a hívek lelkében fölébredjen, öntudatra ébredjen, magára találjon, így betölthesse azt a küldetést, amit Jézus Krisztus, az alapító szánt neki. Nem csodálatos vállalkozás? Nem ér meg minden fáradságot? Nem járna érte egy halk Isten fizesse? De mennyire, hogy igen. Ezt szeretném Sebestyén Péternek megköszönni. És még valamit. Azt, hogy az előző év anyagát könyv formájában is megjelentette, közkinccsé kívánja tenni. Az újságok egy idő után lomtárba vagy éppen tűzbe kerülnek. De a könyvek a polcról bármikor leemelhetők. Szent meggyőződésem, hogy mind a hívek, mind mi, lelkipásztorok gyakran fogjuk leemelni, kézbe venni Sebestyén Péter Kincs mélyre ásva (Biblikus gondolatok – A év) című könyvét, melyhez a magam és az olvasók nevében gratulálok, és kívánok munkabírást, türelmet a soron következő kihívásokhoz.

2012-marcius-18

Oláh Dénes   

LINK:

http://www.vasarnap.katolikhos.ro/12-szam-2012-marcius-18/542-koenyv/1178-sebestyen-peter-kincs-melyre-asva-biblikus-gondolatok-a-ev.html
« vissza
 
 

btz webdesign