Keresés
 
 
Megtekintve: 76 alkalommal
Szövegeim kritikái, méltatások, recenziók - Méltatások

Balog László:50.000 gratula

Balog László: 50.000 gratula!

 

Elismerő szavak Sebestyén Péter alkotói weboldalának 50. ezredik olvasójának megszületése alkalmából

2022. november 26.

 

A 2014 áprilisától www.peterpater.com néven alkotói honlapot működtető Sebestyén Péter csíkszenttamási plébános, egyházi közíró és szépíró közéleti munkásságának egyik jelentős mérföldkövéhez érkezett.

Mára már több mint ötvenezerolvasója lett a saját honlapján, sok ezren olvassák írásait az egyházi lapok[1], napilapok[2], weboldalak[3] és más, online webes felületek[4]  oldalain, az évvégi számadások szerint összességükben milliós nagyságrendet érnek el írásai. Igaz, ami igaz, olykor kommentáradatot váltva ki soraival, készteti szembenézésre, véleménynyilvánításra híveit, olvasóit, írásai iránt érdeklődőket.

Oly korban vállalta ezt az egyszerre szép és gyönyörűséges, Isten áldásával kisért szolgálatot, ezt a kihívásokkal, veszélyekkel teli hivatást, amikor a megváltozott világ megváltozott társadalmát kell szolgálni, amikor a szó ismét veszélyes fegyverré kezd válni, amikor a kimondott, s leírt szó ismét szemet szúr sokaknak, -gyakran világiaknak és egyháziaknak is egyaránt,- amikor nem csupán csak a nemértéssel / érteni nem akarással kell szembesülnie szerzőnknek, hanem a mainstream közéleti/egyházi/poltikai, s olykor irodalmi kánonokkal is szembe kell mennie, vállalva akár a befogadói közönyt/néma hallgatást/bólogatójánoskodást/szemedbendicsérlekhátodmegettkibeszéllek-effekteket, és még hosszan sorolhatnánk az egyéb reakciókat, amelyeket írásai kiváltanak.

De nem fentebbi reakciókból van a legtöbb, hanem a hála/dicséret/elismerés /köszönetnyilvánítás /biztatás, stb. képezik a legtöbb kommentet. Hétről-hétre hívek/olvasók/érdeklődők ezrei várják Péter sorait/szavait, a mindig friss aktualitású egyetemes/közéleti témái, az egyházi év eseményeinek/ünnepköreinek megfelelő lelki táplálék, a szépírói publicisztikája, esszéi/karcolatai létbentartó erejűek olvasóik számára. Összességében tucatnyinál is több hazai/magyarországi és a világ minden tájának magyar webes portálja, elektronikus napilapja, sokféle médiatermék veszi át írásait, szövegeit, gondolatait, sokakat megörvendeztetve, sokakat megvigasztalva, sokaknak erőt ás bátorítást adva mindennapi keresztviseléseikhez, terheiket könnyítve, bátorító, bíztató, szeretetteljes, néha gyógyírként ható szavai által.

Az a fajta szeretet, ahogyan Sebestyén Péter szól övéihez, -elsősorban székely véreihez, híveihez, saját népéhez, hiszen ő maga is innen vétetett -, de tágabb értelemben az egyre árvább magyar néphez, -a 21. század egyre vadabb, elkeserítőbb napi aktualitásai közepette-, ahogyan féltő gonddal, olykor aggodalommal vagy feddéssel soraiban ráirányítja a figyelmet a VALÓSÁGRA és az abban rejlő veszélyekre, nos, mindez azt mutatja, hogy ő úgy kötelezte el magát a JÓ ÜGYE mellett, ahogyan kevesek, ÚGY vállalja írásain keresztül, népével együtt önmagát is, olyan őszintén, ahogyan ma már kevesen írnak és állnak ki a közélet elé.

És a többi néma csönd!... tapasztaljuk naponta, amikor felelős vezetőinknek állást kellene foglalniuk közéleti/közerkölcsi/vallási/politikai stb. ügyek mellett …de ez nem történik meg, nem tud megtörténni, mert hiányzik a karizmatikus vezető, fogynak az imádkozó asszonyok, alig van hivatás, az ifjúság “kiköltözik” és szétköltözik, miközben egyre több föld marad parlagon, a nagycsaládok megszűntek és a társadalom bajai, szociális problémái eszeveszett gyorsasággal nőnek, egyszóval:beláthatatlan a jövő.

Ilyen napi jelenvalóság, valamint a háború borzalmai/a mesterségesen generált inflációs őrület, kiürülőben lévő templomaink jelenvalósága mellett/ellenére is Sebestyén Péter azon kevés erdélyi papjaink/lelkészeink egyike, aki becsülettel vállalt/vitt, majd 31 évnyi egyházszolgálata mellett ezt a hatalmas feladatot is felvállalta, szakértelemmel/hittel és reménnyel lelkében teszi a dolgát.

Méltó hát az elismerésre, arra, hogy felmutassuk ebbéli szolgálatát is, hiszen mint említettem, édeskevesek azok, akik egyházi szolgálatuk mellett ekkora volumenű, ennyire fontos és jelentőségteljes közéleti feladatot visznek vállaikon 2022. Adventjén.

 

Kedves Péter, ad multos annos!

Adja a Jóisten, hogy még hosszú évekig szolgálni tudd Tieidet, székely népedet, erdélyi/magyar közösségeinket, lelki és szellemi táplálékod igazi erejével!

Csíkszereda, 2022.11. 26.

 Balog László,

Egyetemi könyvtárigazgató, történész

[1] Pld. https://katolikus.ma/a-beke-feltetelei/https://imalanc.ro/w/sebestyen-peter-a-nagy-frissites/, https://vasarnap.hu/2021/12/17/mi-ez-ha-nem-hitvallas/, https://romkat.ro/2021/10/31/uton-a-paradicsomba/

[2]Pld.  https://hargitanepe.ro/finomkodunk/

[3] Pld. https://eloszekelyfold.ro/2022/11/12/a-beke-feltetelei/

[4] Pld. https://kalejdoszkopfolyoirat.eletunk.net/zene-music/omega-uj-teremtes-in-memoriam-kobor-janos/,
« vissza
 
 

btz webdesign