Keresés
 
 
Megtekintve: 986 alkalommal
Belföldi

Könyvbemutató lesz a Posticumban

Sebestyén Péter: Ezüstbeszéd, Tipographic Kiadó, Csíkszereda 2016. 2017. november 19., 12 órától szentmise, azt követően agapéval egybekötött könyvbemutató lesz a Posticumban. Bemutatják Sebestyén Péter: Ezüstbeszéd című kötetét ( Tipographic Kiadó, Csíkszereda) 2016. A Posticum kápolnájának búcsúünnepét kétszeresen is az ige és a szeretet jegyében ünnepli. Árpád-házi Szent Erzsébet, a tevékeny szeretet és szociális érzék máig mérvadó alakjának ünnepén Sebestyén Péter, az ismert egyházi szónok és író fog ünnepi beszédet tartani. Az igehirdetés a szentmise után is folytatódik. Sebestyén Péter – vagy Péter páter, ahogyan kedvesen nevezni szokták – huszonötödik papi jubileuma alkalmából jelent meg az Ezüstbeszéd c., válogatott szentbeszédeket, esszéket és rádiókonferenciákat tartalmazó kötete kerül bemutatásra. A könyv a tizenöt kötetes szerző legjobb beszédeit és írásait sorakoztatja föl. Szeretettel várjuk a nagyváradi közönséget a szentmisére és az agapéval egybekötött könyvbemutatóra.

A szerzőt aligha lehet jobban jellemezni, mint ahogyan Juhász Ferenc tette: „Szónok és glosszaíró, lelkipásztor és szerkesztő. A szülőföld szerelmes szószólója. Szenvedélyes hang hordozza igéit. Megnyugtató azt is felismerni, hogy nemcsak író, de olvasó is egyben. És ha nem írónak vallja magát, akkor az azért van, mert meg akarja őrizni szabadságát a publicisztika műfajaitól, hogy kötve maradhasson az evangéliumokhoz. Az írástudók pesszimizmusa és melankóliája helyett a lelkipásztorok optimizmusát vallja magáénak. Legszebben a szárnyai alól kinövő pap újmiséjén elmondott prédikációja tanúskodik erről. Egy alkalommal két cipőgyáros járt a sivatagban. Az egyik, az orrlógató, csak azt látta, hiába jött ide, erre felé senki se hord cipőt. A másik, a vérbeli üzletember viszont felujjongott: micsoda lehetőség, itt mindenki mezítláb jár!”

A kötet a helyszínen meg-vásárolható.

LINKEK:

http://www.reggeliujsag.ro/pdf/regi%202017/222/222-8.pdf
https://www.biharinaplo.ro/helyi/2017/11/15/konyvbemutato-lesz-a-posticumban.biharinaplo

 
« vissza
 
 

btz webdesign