Keresés
 
 
Megtekintve: 536 alkalommal
Belföldi

Boncina Székely Szidónia Barabás Emőke-Simó Márton: Gyalogosan Csíksomlyóra

Boncina Székely Szidónia-Barabás Emőke-Simó MártonGyalogosan Csíksomlyóra

 

         Maszkban és kesztyűben helyezték el a gyergyószéki községek elöljárói a közösségük imaszándékait tartalmazó szalagokat az alfalvi zarándokkereszten. Idén ebben a formában, jelképesen vehetünk csak részt a csíksomlyói búcsún: az üzeneteket Balázs József gyergyóalfalvi tanár-festőművész viszi el a kegyhelyre. Gyalogos zarándokútján többen elkísérik egy-egy rövid szakaszon.

         Idén megváltozott körülmények között, de a hagyományokhoz hűen, István pap útján indult gyalogos zarándoklatára a gyergyóalfalvi Balázs József. Csütörtökön reggel, Jenei János plébános áldását követően koszorút helyeztek el István pap szobránál, valamint a búcsújárás 450-ik évfordulójára állíttatott emlékműnél.

         Az előírásokat betartva három személy indult útnak Gyergyóalfaluból: Balázs József mellett a Mária-út zászlóját és a székely zászlót egy-egy kísérő vitte a következő településig. Minden községben az áldás és a szalagok átadása egy rövid szertartáshoz kapcsolódik, majd az adott település két képviselője kíséri a zarándoklat vezetőjét az úton a következő állomásig, majd onnan visszatér saját falujába.

         Idén egyedül megyek a csíksomlyói kegytemplomig: nagy megtiszteltetés és felelősség, hogy a közösségek imaszándékait elvihetem a kegyhelyre. Ugyanakkor érzem Mária végtelen szeretetét ezáltal, hiszen tavaly egészségügyi okok miatt itthon kellett maradnom – a mostani út által mintha meg szeretne vigasztalni. Biztos vagyok benne, hogy szép lesz ez az út is, élményekkel ajándékoz meg – mondta el indulás előtt Balázs József.

         Gyergyócsomafalván Ferenc Antal plébános várta Balázs Józsefet és zarándoktársait. A Szentlélek Úristen kegyelmét és áldását kérte útjukra, majd Márton László Szilárd, a község polgármestere felkötötte a falu zarándoküzenetét tartalmazó szalagot a keresztre.

         Hangsúlyozta: azt kérjük a Szűzanyától, hogy anyai palástját fordítsa oltalmunkra, segítsen meg s vigyázzon ránk ebben a rendkívüli helyzetben is és reméljük jövőben több százan megyünk gyalogosan községünkből is a Csíksomlyói Búcsúra. Később Katorzsán reggelizett, majd Vaslábon ebédelt a zarándok csapat, innen indultak Csíkmagasán át Karcfalvára, ahol az éjszakát töltik.

Megyünk Somlyóra, Máriához!

         Sebestyén Péter, a marosvásárhelyi Ady negyed plébánosa és Balla Imre, a marosvásárhelyi belvárosi egyházközség segédlelkésze gyalogosan zarándokol Csíksomlyóra. Mi a harmadik napon, a máréfalvi plébániára való érkezésük pillanatában találkoztunk a két lelkésszel.

  •          Mivel a hívek számára félig-meddig karantén van – mondotta Sebestyén plébános –, nem engedélyezik a tömeges zarándoklatot, mi ketten elhatároztuk, hogy útra kelünk. Papírt nyomtattunk, amelyre ráírtuk, hogy vándorúton járunk. A hívek helyett, a hívek és a paptestvérek nevében megyünk. Visszük a kéréseiket, és a magunk bőrén, áldozatán, fáradságán keresztül tesszük meg ezt az utat – helyettük. Minden nap megszállunk valahol, egy-egy plébánián. Hétfőn indultunk, péntek estére szeretnénk odaérni… „Menni jó, illik az örökléthez” – ahogy jó földink, a költő Király László mondja…

         Ma délután szeretnének a kegytemplomhoz érkezni, ahol közös misét celebrálnak – ahogyan a közegészségügyi előírások azt lehetővé teszik –, majd egy hívük segítségével térnek vissza gépkocsin Vásárhelyre.

  •          Az eszköztárunkban ott van a székely humor, az is segít. Imádkozunk. Közben énekelünk – tette hozzá Balla Imre.
  •         Az emberek felfigyelnek ránk, és megkérnek, hogy vigyük magukkal a kéréseiket is… Mind a ketten csíkiak vagyunk. És elmondhatom, hogy nekünk, csíkiaknak van egy lelki ösztönünk, hogy minden évben haza kell mennünk a Babba Máriához levegővételre. Emberileg, egészségügyileg is fontos számomra, hogy a kéthónapos bezártság után egy kicsit kint lehetek a természetben, s a magam ritmusában,… a közös ritmusunkban haladhatunk, imádkozhatunk, elmélkedhetünk. Ez egy vissza nem térő alkalom. Hálásak lehetünk a Jóistennek, hogy ezt is megérhetjük, külön, és közösen, együtt.

Magunkért. Mindenkiért. A jövőnkért.

LINK:

          https://hargitanepe.eu/gyalogosan-csiksomlyora/
« vissza
 
 

btz webdesign