Keresés
 
 
Megtekintve: 634 alkalommal
Alkalmi írások - Méltatások

Gál Hunor könyve elé[1]: Előszó

Gál Hunor könyve elé[1]

 

         Falumonográfiát, történelemkönyvet írni igényes, fárasztó és tulajdonképpen hálátlan feladat. Megfelelni a szakmai kívánalmaknak, a módszertani követelményeknek, búvárkodni levéltárak dohos levegőjű polcai között, szembesülni a sok feltáratlan anyaggal, hogy aztán ebből a lényeget kiszűrve, használható és értékes tudnivaló kerüljön az olvasó kezébe, – bizony nem kevés energiát, elszántságot, szenvedélyes kutatómunkát feltételez.

         Gál Hunor ezzel a hiánypótló kötettel korát meghazudtoló érettségről, szakmai hozzáértésről, körültekintésről és igényességről tesz tanúbizonyságot: azáltal, hogy a szépvízi leányegyházközség, és a később önálló plébániává izmosodó település múltját bemutatja a mának, valamiképp Szépvíz történetét is megírta.

         Egyedülálló művet vehet kezébe az olvasó. Eleddig talán pusztán az örményekről, Szent László legendájáról azonosíthatta be az oldalcsíki nagyközséget, netán csak Balás Lajos monográfiájából alkotott némi képet a falu múltjáról. Most azonban részletes helytörténettel találkozhat.

    Gál Hunor évekig, hangyaszorgalommal rögzítette az adatközlők tanúvallomásait, kutatta a Gyulafehérvári Érseki Levéltár vagy a Batthyaneum könyvtárában elzárt dokumentumokat, hogy a tényfeltáró munkából igazi kuriózum, kincs származzék. Olyan, eddig fehér foltnak számító kérdéseknek eredt a nyomába, mint a szépvízi kápolnák története, az első kántorok kiléte, a világháborús katonai veszteségek, vagy Tímár Sándor plébános feledésbe vesző szolgálatának részletes feltárása.

   A szerző szinte oknyomozó történelemkönyvet tett le a szépvíziek asztalára, ráadásul abban az évben, amikor ő maga is Isten kegyelméből elnyerte a papság szentségét.

   Köszönet ezért a jól áttekinthető, rendszerezett, egyháztörténelmi-szakmai szempontból is jól dokumentált, kifogástalanul szerkesztett és illusztrált monográfiáért, amelyet remélhetőleg lelki és szellemi hasznára, hitbeli és nemzeti öntudatának erősítésére forgathatnak a ma élők és a következő szépvízi nemzedékek.

   A szépvíziek büszkék lehetnek múltjukra, őseik helytállására, Isten-, haza- és egyházszeretetükre. Kívánom, hogy ez a büszkeség jelentsen felhajtóerőt a ma élőknek is, hogy lépjenek elődeik nyomába.

   Köszönet Gál Hunornak a fárasztó és sokszor idegtépő kutatómunkáért, amellyel a hamu alól kikaparta a parazsat, felcsillantotta és közkinccsé tette egyházközsége, faluja értékeit.

   Hiszem, hogy ez a könyv mostantól megkerülhetetlen forrásmunkává válik, egyik sarkpontja lehet az elkövetkező kutatásoknak.

   Istennek legyen hála! Szent László éreztesse égi védnökségét e könyv szerzője, a szépvíziek, és az erdélyi magyarság felett!

 

Marosvásárhely-Szépvíz, 2016 Szent György napján.

 

Sebestyén Péter

 

[1]Gál Hunor: Múltba rejtett örökség, Mark  House  Kiadó, Gyergyószentmiklós, 2017.

 LINK: 

http://eloszekelyfold.com/web/I803--C24--Kultura--Csikszepviz_multba_rejtett_%C3%B6r%C3%B6kseger%C5%91l.html

http://hargitanepe.eu/szukseg-van-a-lovagkiraly-peldajara-szent-laszlo-ev-csikszepvizen/

https://szekelyhon.ro/aktualis/megnyitottak-szepvizen-a-szent-laszlo-emlekevet
« vissza
 
 

btz webdesign