Keresés
 
 
Megtekintve: 1332 alkalommal
Alkalmi írások - Méltatások

Az ükanya testvére

Az ükanya testvére[1]

(Könyv Petőfi festő-barátjáról)

 

 

         Divatba jöttek a családfakutatások. Egyénileg is sokan nekiveselkednek, hogy visszaszármaztassák magukat minél korábbi időkre. Az anekdota szerint Pistike is vitatkozik osztálytársával, melyiküknek születtek régebben ősei. Barátja megjegyzi: „az én őseim már Szent István korában éltek”. Mire Pistike: „Az én őseim akkorra már rég kihaltak”...

         Nagy Gyöngyvér nem ilyen „ki volt itt hamarább”- féle dacból vágott neki Mezei József festő életútját kutatni. Bár kétségtelen, amikor felfedezni vélte benne ükanyjának testvérét, eggyel több indoka lett elszántságának, a rokoni szálak még kiváncsibbá tették a méltatlanul elfelejtett festőművész életpályája iránt.

         A szerző „gyanúját” egy 1870-es kiadású verseskötet keltette fel, ami családi örökségként porosodott a házi könyvtár könyvespolcán, amelybe ükanyjának Mezei Máriának a költő-testvér egy kedves sort dedikált. De a dedikáción túl, a versekben többször szerepelt a festészet, mint múzsa.

         Nagy Gyöngyvér, a Csíki Székely Múzeum munkatársa ettől kezdve Mezei József festő után kezdett „nyomozni”. 2014 után aztán felgyorsultak az események. A különféle kutatások – a szatmári katolikus templomok oltárképei, a Mezei Józsefhez intézett Orbán Balázs dedikálás megtalálása egy Székelyföld képekben című kötetben, Petőfi Sándorral közös szabadságharcos emlékek, a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteménye stb. – folytán lassan összeállt a mozaikkép: Mezei József, Nagy Gyöngyvér oldalági rokona nem más, mint Petőfi kortársa és festő-barátja, költő és fotográfus, aki Orbán Balázzsal végigjárja Székelyföldet, aki szabadságharcos katonaként harcol Bem apó oldalán, és aki arckép-festményeivel (Petőfi, Bem, Damjanich) és oltárképeivel örökre beírta magát a magyar festészet arcképcsarnokába.

         Nemcsak kultúrtörténeti szereplő, hanem sokoldalúan tehetséges, méltatlanul elfelejtett alakja a negyvennyolcas eseményeknek. Olyan művész honvédtiszt, akinek Petőfihez fűződő barátsága nem azért volt fontos, mert Petőfi volt a „húzóember”, hanem, mert kora megújuló világával is képes volt haladni. Szorgalmával párosuló tehetsége pedig a mai „digitális ifjúságnak” is példaképül szolgálhat.

         Nagy Gyöngyvérnek e kismonográfia létrejöttében Muhi Sándor szatmárnémeti műkritikus volt segítségére. Együttműködésükből ügyes, olvasmányos, képekkel, jegyzetekkel illusztrált, praktikusan szerkesztett, ízléses kiadvány kerekedett, mely nem annyira a képzőművészek szakmai ikúját hivatott növelni, inkább a művészetet kedvelő, értő nagyközönségnek szól. Azokat célozza meg, akiknek történelmünk nagyjainak „hétköznapjai” is fontosak. Ihletforrásként, de erőt adó útmutatóként is.

         Megkapó a könyvben a festő Mezei József ambíciója, alázata és munkabírása. Amikor élete delén, szembetegsége miatt félbeszakad művészi pályája, költőként folytatja. S úgy sem lebecsülendő az életmű. Költőként is szerethető és figyelemre méltó.

         Köszönet a könyv dokumentációját készítőnek, hogy felcsigázta az olvasó kíváncsiságát, sőt sikerült megkedveltetni azt, akit bemutat. Köszönet a kutatásokért, a hiánypótló adatokért, a levéltárosi precíz munkáért, a sok utánajárásért és adatellenőrzésért. Talán az is a Gondviselés műve, hogy Nagy Gyöngyvér édesanyja kislányként ott ülhetett (mindannyian láttuk azon a megsárgult képen, szerk.megj.) a magyar katona ölében, amikor újra magyar világ lett.

         Túl a politikán – hisz ez már a nemzettudat erősítése – illett is, hogy néhány éve ő kapja kézhez elsőként, személyesen, a honpolgárság dokumentumát.

         Ez mindenképp elégtétel volt számára.

 

 

[1]Muhi Sándor: Mezei József, Pallas-Akadémia Könyvkiadó Csíkszereda, 2015. Kismonográfia. A dokumentációs anyagot összegyűjtötte: Nagy Gyöngyvér)

 

 

LINKEK:  

http://www.eloszekelyfold.com/web/I549--C24--Kultura--Az_%C3%BCkanya_testvere_-_k%C3%B6nyv_Pet%C5%91fi_fest%C5%91-baratjarol.html

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/az-%C3%BCkanya-testv%C3%A9re
« vissza
 
 

btz webdesign