Keresés
 
 
Megtekintve: 824 alkalommal
Alkalmi írások - Ünnepi beszédek

Szolgáltató szolga

Gondolatok N.GY.A. ezüstmiséjére, 2018. júl.11

Marosvásárhely

 

1. Szolgálni jó dolog?

Katonai szolgálat, egészségügyi szolgálat, sofőrszolgálat, ügyfélszolgálat, szeretetszolgálat, sürgősségi szolgálat, éjjeli járőrszolgálat, jószolgálati nagykövet, titkosszolgálat, szolgálatteljesítés közben elhunyt, (kiszolgál, felszolgál, megszolgál, leszolgál, visszaszolgáltat)...

 

2. Szolgáltatás: szerződéses alapon, pénzért, gazdasági érdekek mentén,    munkakör-munkaviszony...

 

3. Mi a szolga?

Alárendelt viszony az urasággal szemben. Kiszolgáltatottság, engedelmesség, feltétlen hűség jellemzi. (Alá’s szolgája!; Nagyszüleink nemzedékéből a lányok közül még sokan jártak Bukarestbe vagy nagyvárosokba szolgálni...) Lehet kényszerből, meghunyászkodásból, kötelességtudatból, anyagi kiszolgáltatottság következtében. (Ma nem szeretik ezt a szót, inkább partneri viszonyt emlegetnek, munkavállalóról beszélnek, azt mondják a szolga a feudális rendszer terméke, amely lenézte, megvetette az embert.)

 

4. Lehet-e jól szolgálni?

Mennyire életpályamodell ma a szolgálat, csak úgy...?  Nem lealacsonyító egy „despotának” feladni önmagunkat?  Egyáltalán önfeladás, vagy önfelajánlás?

„Aki nekem szolgál, engem kövessen, s ott lesz az én szolgám, ahol én vagyok – mondja Jézus búcsúbeszédében.” (Jn, 12, 26) – ez a te papi jelmondatod...

 

5. A papi szolgálat Isten-szolgálat, Jézus-követés.

Nem ügyfélszolgálat, nem ideig-óráig, nem a kedvező bérezés a vonzereje, hanem felszabadító önátadás. Mint egy szerelmi vonzásnak engedve, önzetlen, szabad szeretetből történő döntés Isten igájában... Magán uralkodni és másokon keresztül Jézust szolgálni, egyházán keresztül Istennek szolgálni, ez a tétje. Nem sprint, hanem maraton. Önmagában van jutalma abban, hogy a Mesterrel lehet egy életen, egy örök életen keresztül dolgozhat Szolgál,  engedelmeskedik Neki, mert teljesen megbízik benne, rábízza magát. A papság szentségi ereje ösztönzi, védi, motiválja az egyház szolgáját.

Jézus nemcsak szolgákról, szolgálatról beszél, hanem azt mondja: Nem mondalak titeket többé szolgáknak, mert a szolga nem tudja mit cselkekszik ura: barátaimnak mondalak titeket, mert mindent tudtul adtam nektek, amit Atyámtól hallottam.

Ezért cselekszik a pap Krisztus nevében s az egyház nevében. Krisztus örökre összekötötte magát övéivel: amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is...

Az Amerikai Egyesült Államokban kíváncsi volt David Michael O’Connell Trenton egyházmegye püspöke, hogy miért hagyják el a katolikusok az egyházat. Felméréseket készítettek, és ezeket később publikálták. A kérdőívekben a lehető legőszintébb válaszokat keresték. Alapvetően két kategóriára oszthatjuk a válaszokat: vannak, akik azért hagyták el, mert úgy érzik, hogy az egyház nem halad az időkkel és túl konzervatív. Olyan kérdésekre kell gondolnunk itt, mint a női papság, vagy az azonos nemű házasság, fogamzásgátlás, abortusz stb. A második kategória azok csoportja, akik áldozatul estek az egyház „ügyfélszolgálatának, ahogyan Barron Robert Los Angeles-i püspök fogalmaz. (...)

 

Nézzük meg mit ért Barron püspök az „ügyfélszolgálat” áldozatai alatt. Sokan azért hagyták el a vallást, mert amikor kapcsolatba léptek az egyházzal, mint intézménnyel nagyot csalódtak. Azt élték át például, hogy a helyi plébánia irodavezetője nagyon arrogáns, nem kedves, nem segít, nem beszél szépen stb. Voltak, akik a papok részéről érezték ugyanezt. Mások arra hivatkoztak, hogy a szentbeszédek sokszor unalmasak, és nem nyújtanak semmi konkrét segítséget az életben. Hiányolják tehát a prédikációban azt a személyes találkozást és válaszadást, amelyet Jézus életében olyan sokszor látunk. Továbbá érdekes módon sokan azt bánták, hogy amikor kezdtek nem járni a közösségeikbe, akkor senki sem kereste őket. Ekkor azt a fájdalmat érezték, hogy senkit nem érdekel az eltávolodásuk.[1]

         Nem olyan rég egy egyházmegyei lap összefoglalta az előbbiek kapcsán is a szolgálatok hármas szintjét. Ezek szerint vannak: önkéntes részmunkaidősök, hivatásos részmunkaidősök és hivatásos teljes munkaidősök. Ez utóbbiak a papok, apácák, egyházi hivatalnokok, akik fizetésért dolgoznak.

De ez nagyon leszűkített és egyoldalú beállítás. Mert hisz MI MINDANNYIAN MINDIG szolgálatot teljesítünk, amikor egy jobb világot akarunk építeni: akkor is, amikor pelenkázunk, tanítunk az iskolában, ebédet főzünk vagy takarítunk, játszunk a gyerekekkel, szívélyesek vagyunk a pénztárnál, becsületesen végezzük munkánkat akkor is, amikor ezért nem kapunk fizetésemelést vagy előléptetést. Ez is épp olyan fontos, mint amikor a pap vasárnaponként szépen és jól misézik, tartalmasan, szívhez szólóan prédikál. Ez is szolgálat. Hisz királyi papság, szent nemzet, és Krisztus megváltó népe vagyunk, akiken keresztül a földkerekségnek meg kell tapasztalnia az üdvösséget. Nemcsak Jézus követői, hanem követei is vagyunk. Valósággá kell tennünk jelenlétét ebben az Ő szeretetére éhező világban.

Kedves Attila, adj hálát a mai napon, hogy Isten ilyen szülőkkel, barátokkal, egyházközséggel áldott meg. Adj hálát azért, hogy eddigi életutadon felismerhetted kegyelmét, és általa sok jót tehettél ez erdélyi egyházmegye híveivel (Brassó, Zernyest, Ifjúsági lelkészség, gyulafehérvári rektorság, számtalan templomépítés és javítás kilobbizása és támogatása, stb...), aztán Dél-Tirolban és mostani állomáshelyeden is.

Mindannyian, papok és hívek sokat köszönhetünk neked, s azért szívből köszönjük az Úrnak, hogy ismerhetünk, hogy a miénk vagy, hogy sohasem tagadtad meg honnan származol, hova tartozol. Őrizd meg azt a lendületet, lelkesedést, vitalitást, ami eddig is jellemző volt rád. Ne légy továbbra sem hivatalnok, szolgáltató, bólogató ügyfélszolga az egyház nevű káeftében, hanem légy, maradj Krisztus Urunk tüzes lelkű követője és követe a papi szolgálatban. Ha Krisztusnak szolgálsz, akkor valóban Őt kövesd, ne a trendeket, elvárásokat. Ne a fészbukon, twitteren gyarapodó követőkre figyelj, hanem Jézusra, aki meghívott és megtart az Ő szolgálatában. Naponta frissítsd az Istennel, a Mesterrel való kapcsolatodat!... A papi szolgálaton belül lehetnek kedvenc tevékenységeid, de azért a középpontban maradjon meg Krisztus: le ne vedd róla a szemedet soha. Szolgálatoddal ne magadra irányísd a figyelmet, hanem Krisztusra. (Jelenits-szakáll...)

Légy áttetsző Krisztus számára! Minden tettedre ez a papi éned nyomja rá bélyegét, ez hajtson, vezessen minden helyzetben, amelyet Isten eléd hoz. Tudjad, hogy az imádság, az eucharisztia bemutatása, szeretteid ragaszkodása mindig meg fog tartani az Isteni Mester szeretetében, hiszen azt éppen a papság szentségén keresztül, papként élheted át, élheted meg a legjobban.

Ad multos annos!

 

[1] Lásd: ( katolikus.ma, 2018. január)




« vissza
 
 





btz webdesign