Keresés
 
 
Megtekintve: 1233 alkalommal
Alkalmi írások - Ünnepi beszédek

Aradi tanulságok

 

Aradi tanulságok

 

                                                                                                         

Tisztelt Emlékezők!

 

          Ma, Október 6-án, midőn felidézzük az aradi 13 vértanú emlékét, alakját, hősies példáját, nem azért tesszük, hogy újfent haragra lobbanjunk és kezünk ökölbe szoruljon a népünket ért történelmi igazságtalanságok miatt. Ez a megemlékezés sokkal inkább alkalom arra, hogy ébren tartsa lelkiismeretünket, hogy együtt megerősödve, személyes és közösségi életünkre vonatkozóan is felszítsuk lelkünkben a lángot és megértsük a negyvennyolcas forradalom tanulságait.

          Az aradi tizenhármak a nemzetet, a nemzetiségeket és a kereszténységet is képviselték. A dicső halált választották, hogy beteljesedjen életáldozatuk, és a vértanúság  pecsétje hitelesítse  hazaszeretetüket. A szabadság és az élet szent értékét egy még értékesebbre cserélték: az örök életre. Krisztusba vetett hitükről adtak bizonyságtételt. Szép deputáció állt az Isten elé, hogy a magyarok ügyében reprezentáljon- mondhatjuk Poeltenberg Ernő honvéd tábornokkal. Az aradi vértanúk életádozatukkal felülírták a faji vagy nyelvi alapon meghatározott, szűkkeblűen osztogatott hazafiság eszményképét.Mert a Szentkorona különféle nyelvű országai ugyanazt a magyar nemzetet testesítik meg. 

          Szent István keresztény népéhez tartoztak a sokféle nemzetiségű aradi vértanúk is. Akkor is ha szerb, horvát, örmény vagy német volt az anyanyelvük, minden erőszakos beolvasztás nélkül, lélekben magyarrá váltak. Magyar  s ugyanakkor egyetemes értékekért adták életüket, Istenbe vetett hittel. Példájuk arra sarkall, hogy fontoljuk meg Jézus Urunk szavait: „aki nincs ellenünk, velünk van!” Egy ember jellemét, tartását nem nemzetisége vagy származása dönti el, hanem erkölcsi meggyőződése, hite és az ebből fakadó tettei. Az, hogy mit tesz, mire képes a rábízottakért. Szereti-e őket?  Békeidőben is. Vagy ha a helyzet úgy hozza, képes-e túllépni önző érdekein és szolgálni a közösséget...?

          Egyébként Magyarország sosem volt egyfajú-egynyelvű nemzetállam. És ez nem jelenti a mai értelembe vett bűvös varázsigét, a multikulturalitást. Sokkal inkább azokat az örök javakat, amelyekért a vértanúk síkra szálltak vérük árán is. Nem engedtek a zsarnok erőszakos, elhallgattatni akaró parancsának.

          Ezek a vértanúk mélységes meggyőződésű, hívő keresztények voltak, akik hittek a felebaráti szeretetben, a közös hazában, az egymás iránti szolidarításban. Még akkor is, amikor a sátán megkeverte a politika kártyáit. Keresztényként nemcsak haláluk, de életük is példamutató volt.!

          Erre az erkölcsi szintre, erre a színvonalra kell felnőnünk nekünk is, ha élni akarunk ebben a hazában. Márpedig ők azért haltak meg, hogy mi éljünk, szolgáljunk, szeressünk, és lakjuk be szülőföldönket. Vértanúságuk adjon erőt mindnyájunknak, hogy minden nap megharcoljuk erkölcsi küzdelmeinket Jézus tanításának fényében, őt követve s egymást segítve. Legyünk példaképei mi is gyermekeinknek, a körülöttünk élőknek. Ne féljünk az áldozattól, legyen erőnk, bátorságunk kitartani értékeink, hitünk mellett, hogy bármikor szól az isteni behívó, tiszta lelkiismerettel nézhessünk szembe Vele, és átléphessük a remény küszöbét.

          Imádkozzunk értük együtt úgy, ahogy Urunk Jézus tanított: Miatyánk...

Elhangzott 2015 október 6.-án a marosvásárhelyi Postaréten

 

LINK:

https://eloszekelyfold.wordpress.com/2015/10/06/aradi-tanulsagok/

http://www.maszol.ro/index.php/belfold/54065-az-osszefogas-jegyeben-emlekeztek-marosvasarhelyen-a-szekely-vertanuk-emlekm-venel

http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/egyutt-emlekeztek-a-magyar-partok-marosvasarhelyen

 
« vissza
 
 

btz webdesign